Folklorní soubor Lučina vznikl roku 1972 z folklorní složky CAKS, která fungovala při Vojenské akademii již daleko dříve. V 90. letech 20. století se soubor spojil s další organizací stejného názvu, která do té doby působila pod Policií České republiky. Spolek dodnes působí při Klubu Univerzity obrany v Brně na Šumavské ulici.

Historicky se soubor věnoval lidovým tancům a zpěvům ze Slovácka, Valašska i Slovenska. V současné době jsme zaměřeni výhradně na oblast Kyjovska s důrazem na jižní Kyjovsko. Z této oblasti pochází i naše autentická krojová výbava. Stěžejní část repertoáru tvoří tance kyjovská skočná, boršovská – vyklepávaná skočná, nětčická skočná a slovenská z Milotic. Nechybí samozřejmě ani mužský lidový tanec verbuňk, zapsaný na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Soubor se účastní festivalů v České republice i v zahraničí. Každoročně pořádá několik besed u cimbálu. Součástí souboru je cimbálová muzika Lučina, která hraje na besedách a doprovází tanečníky a zpěváky při vystoupeních. Počet aktivních členů se dlouhodobě pohybuje okolo třiceti.


Vedoucí souboru: Jan Sekanina


Kyjovská skočná

REPERTOÁR

repertoár

V případě zájmu o vystoupení nás neváhejte kontaktovat
na fslucina@email.cz nebo 732 964 093.