Festival Akademická Nitra 2018 / Festival Academic Nitra 2018

41. MEDZINÁRODNÝ AKADEMICKÝ FESTIVAL FOLKLÓRNYCH SÚBOROV
41st INTERNATIONAL ACADEMIC FOLK GROUPS FESTIVAL

2. - 6. července 2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
https://www.uniag.sk/sk/an2018/
Nitra 2018
___________________________________________________________________________